Nyhed

Fælles brev fra komitéerne om kommende direktiv om aktieklasser

Komitéen for god Selskabsledelse og Komitéen for god Fondsledelse har i fællesskab sendt et brev til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende det kommende direktiv om aktieklasser

 • 16. november 2023
 • Nyt fra Komitéen for god Selskabsledelse på corporategovernance.dk

I Danmark er anvendelse af aktiestrukturer med forskellige stemmevægt udbredt, og hovedaktionæren i sådanne selskaber er i mange tilfælde en erhvervsdrivende fond med et meget langsigtet perspektiv. 

Efter komitéernes opfattelse bør forslaget give SMV’erne mulighed for at indføre aktieklasser med forskellig stemmevægt i alle medlemslande, men der bør ikke indføres restriktive beskyttelsesforanstaltninger for aktionærer, der ikke har stemmetunge aktier. Dansk selskabslovgivning indeholder allerede velfungerende beskyttelsesmekanismer, og det er vigtigt, at forslaget ikke skaber negative konsekvenser for de danske virksomheder.   

Det fælles brev er sendt til det spanske formandskab for rådsarbejdsgruppen, relevant ordfører og skyggeordfører i Europa-Parlamentet samt medlemmer af Europa-Parlamentet: 

 • Javier Domínguez Viera, Formand for rådsarbejdsgruppen for selskabsret
 • Alfred Sant, Medlem af Europa-Parlamentet
 • Inese Vaidere, Medlem af Europa-Parlamentet
 • Eva Maria Poptcheva, Medlem af Europa-Parlamentet
 • Claude Gruffat, Medlem af Europa-Parlamentet 
 • Valentino Grant, Medlem af Europa-Parlamentet 
 • Johan Van Overtveldt, Medlem af Europa-Parlamentet
 • Dimitrios Papadimoulis, Medlem af Europa-Parlamentet 
 • Erik Poulsen, Medlem af Europa-Parlamentet
 • Karen Melchior, Medlem af Europa-Parlamentet 
 • Kira Marie Peter-Hansen, Medlem af Europa-Parlamentet 
 • Morten Petersen, Medlem af Europa-Parlamentet 
 • Niels Fuglsang, Medlem af Europa-Parlamentet 
 • Pernille Weiss, Medlem af Europa-Parlamentet