Nyhed

Fælles brev til Europa-Kommissionen om det kommende initiativ om Sustainable Corporate Governance

Komitéen for god Selskabsledelse har i fællesskab med en række medunderskrivere sendt et brev til Europa-Kommissionen vedrørende det kommende initiativ om Sustainable Corporate Governance.

  • 2. juli 2021
  • Nyt fra Komitéen for god Selskabsledelse på corporategovernance.dk

Komitéen for god Selskabsledelse og de øvrige medunderskrivere støtter Europa-Kommissionens ambitioner om en grøn og bæredygtig omstilling. Initiativet har dog vagt stor opsigt, hvor de påtænkte indgreb i selskabsretten og selskabsledelsesreglerne især har været genstand for bekymring. Disse bekymringer er der redegjort nærmere for i det fælles brev.

Hovedbudskabet i brevet er, at Europa-Kommissionen ikke bør fortsætte med den del af det kommende initiativ, der omhandler EU-regulering af selskabsledelse, men i stedet bør fokusere på andre allerede vedtagne og igangværende EU-initiativer, som opfylder formålet og vil gøre regulering af selskabsledelse på EU-niveau overflødigt. Derudover redegøres der i brevet for de væsentligste bekymringer omkring forslaget, herunder at forslaget kan medføre juridisk usikkerhed for virksomhederne og ledelsen. Formålet med brevet er at gøre Europa-Kommissionen opmærksom herpå, inden det kommende forslag fremsættes.

Det fælles brev er sendt til kommissær Didier Reynders for Retlige anliggender og kommissær Thierry Breton for Det indre marked, som er de ansvarlige kommissærer for det kommende forslag. Brevet er endvidere fremsendt tilkommissær Věra Jurová for Værdier og gennemsigtighed, kommissær Margrethe Vestager for Konkurrence samt kommissær Maired McGuiness for Finansielle tjenesteydelser, Finansiel stabilitet og Kapitalmarkedsunionen.