Hvad er Komitéen for god Selskabsledelses rolle?

Komitéen for god Selskabsledelse skal udarbejde Anbefalinger for god Selskabsledelse og fremme udviklingen af god selskabsledelse.

  • Opdateret 9. november 2023

Komitéen for god Selskabsledelse i perspektiv:

Komitéen for god Selskabsledelse skal primært – men ikke udelukkende:

  • indgå i Corporate Governance netværk i EU og i international sammenhæng,
  • forholde sig til implementering af EU-henstillinger m.v., hvor det forudsættes, at medlemsstaterne opererer med nationale Corporate Governance organer,
  • følge udviklingen i god selskabsledelse, herunder aktivt ejerskab, nationalt og internationalt,
  • høres/afgive høringssvar i forbindelse med relevante lovforslag,
  • tilstræbe kontinuitet i arbejdet med god selskabsledelse i Danmark,
  • tilstræbe at selskaber med aktier noteret på danske regulerede markeder har rimelig og hensigtsmæssige betingelser og vilkår til at tilpasse sig de til enhver tid gældende Anbefalinger om god Selskabsledelse,
  • indsamle de synspunkter og erfaringer fra selskaberne, som fremkommer i relation til deres arbejde med anbefalingerne,
  • iværksætte og støtte empiriske undersøgelser inden for Corporate Governance området,
  • med passende mellemrum og efter forudgående relevant høring tilpasse de danske anbefalinger om god selskabsledelse med henblik på, at anbefalingerne til stadighed ud fra en samlet vurdering er hensigtsmæssige for danske noterede selskaber og i overensstemmelse med dansk og EU-selskabslovgivning samt anerkendt best practice.

Komitéens medlemmer udpeges for en periode på 2 år.

Medlemmerne kan genudpeges for yderligere 3 perioder.

Lars Nørby Johansen, Jørgen Lindegaard, Waldemar Schmidt og Mads Øvlisen blev ved kommissorium af 2. marts 2001 anmodet om at vurdere behovet for anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark og i givet fald fremkomme med et forslag hertil. Samme år blev de første Anbefalinger for god Selskabsledelse offentliggjort.

Komitéen består af Lars Søren Rasmussen (formand), Lars Green (næstformand), Laila Mortensen, Claus Wiinblad, Thomas Thune Andersen, Nikolaj Kosakewitsch, Kirsten Aaskov Mikkelsen, Claus V. Hemmingsen, Marianne Rørslev Bock og Anne Zeuthen Løkkegaard.

Siden 2001 har 45 personer deltaget i arbejdet med anbefalingerne. Foruden de ovennævnte personer drejer det sig om Agnete Raaschou-Nielsen, Birgit Aagaard-Svendsen, Bjørn Sibbern, Bo Foged, Bodil Nyboe Andersen, Britt Meelby Jensen, Carsten Stendevad, Christian Hyldahl, Dorrit Vanglo, Eric Christian Pedersen, Finn Meyer, Hans-Ole Jochumsen, Henrik Brandt, Henrik Stenbjerre, Ingelise Bogason, Jens Due Olsen, Jesper Brandgaard,  Jørn P. Jensen, Karen Frøsig, Lars Frederiksen, Lars Marcher, Lars Rohde, Marianne Phillip, Ole Andersen, Per Gunslev, Peter Ravn, Rikke Schiøtt Petersen, Sten Scheibye, Stig Enevoldsen, Thomas Hofman-Bang og Vagn Sørensen.

Anbefalingerne er blevet opdateret ti gange: i 2005, to gange i 2008, i 2010, i 2011, i 2013, to gange i 2014, i 2017 og senest i 2020.