Nyhed

Ny formand og næstformand samt genudpegninger i Komitéen for god Selskabsledelse

Erhvervsminister Simon Kollerup har genudpeget tre medlemmer til Komitéen for god Selskabsledelse. Medlemmerne er udpeget for en toårig periode efter indstilling fra komitéen.

 • 12. oktober 2021
 • Nyt fra Komitéen for god Selskabsledelse på corporategovernance.dk

Erhvervsministeren har genudpeget Lars Søren Rasmussen, Agnete Raaschou-Nielsen og Kirsten Aaskov Mikkelsen for en periode på to år.

Bestyrelsesformand Lars Søren Rasmussen er valgt af komitéen til at afløse Lars Frederiksen som ny formand. Lars Frederiksen har været medlem af komitéen siden oktober 2013 og har været genudpeget det maksimale antal gange. Komitéen har derudover valgt Agnete Raaschou-Nielsen som ny næstformand.

Komitéens formand, Lars Søren Rasmussen, udtaler

Jeg vil gerne takke Lars Frederiksen for hans mangeårige indsats i komitéen, senest som formand for komitéen. Lars har med hans store erfaring med ledelse af børsnoterede selskaber bidraget positivt til udviklingen af god selskabsledelse i Danmark, herunder i forbindelse med seneste revidering af anbefalingerne.

Samtidig ser jeg frem til et godt samarbejde med komitéens nye næstformand, Agnete Raaschou-Nielsen.

Komitéens medlemmer er nu:

 • Lars Søren Rasmussen (formand), udpeget november 2019
 • Agnete Raaschou-Nielsen (næstformand), udpeget november 2019
 • Rikke Schiøtt Petersen, udpeget november 2014
 • Laila Mortensen, udpeget juli 2016
 • Bo Foged, udpeget januar 2021
 • Thomas Thune Andersen, udpeget november 2018
 • Kirsten Aaskov Mikkelsen, udpeget oktober 2019
 • Nikolaj Kosakewitsch, udpeget maj 2017
 • Claus V. Hemmingsen, udpeget april 2021
 • Jesper Brandgaard, udpeget november 2020