Nyhed

Ny næstformand, nyt medlem samt genudpegning af medlemmer til Komitéen for god Selskabsledelse

Erhvervsminister Morten Bødskov har udpeget Lars Green som nyt medlem og genudpeget Lars Søren Rasmussen og Kirsten Aaskov Mikkelsen til Komitéen for god Selskabsledelse. Medlemmerne er udpeget for en to-årig periode efter indstilling fra komitéen.

 • 13. november 2023
 • Nyt fra Komitéen for god Selskabsledelse på corporategovernance.dk

I forbindelse hermed fratræder Agnete Raaschou-Nielsen og Jesper Brandgaard, der har været medlemmer af komitéen siden hhv. 2019 og 2020. 

Bestyrelsesmedlem Lars Green er ydermere valgt af komitéen til at afløse Agnete Raaschou-Nielsen som ny næstformand. 

Komitéens formand, Lars Søren Rasmussen, udtaler:

Jeg vil gerne takke både Agnete Raaschou-Nielsen og Jesper Brandgaard for deres bidrag til komitéen. Begge har med deres store praktiske erfaring som bestyrelsesmedlemmer i forskellige børsnoterede selskaber bidraget positivt til udviklingen af god selskabsledelse i Danmark. Særligt vil jeg gerne takke Agnete for hendes rolle som næstformand for komitéen siden 2021. 

Herudover vil jeg gerne byde velkommen til Lars Green, som nyt medlem og næstformand. Jeg ser frem til et godt samarbejde, og ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med Kirsten Aaskov Mikkelsen.

Komitéens medlemmer er herefter:

 • Lars Søren Rasmussen (formand), udpeget november 2019
 • Lars Green (næstformand), udpeget november 2023
 • Laila Mortensen, udpeget juli 2016
 • Thomas Thune Andersen, udpeget november 2018
 • Kirsten Aaskov Mikkelsen, udpeget oktober 2019
 • Nikolaj Kosakewitsch, udpeget maj 2017
 • Claus V. Hemmingsen, udpeget april 2021
 • Marianne Rørslev Bock, udpeget januar 2022
 • Claus Wiinblad, udpeget september 2022