Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
08.09.2022

Nyt medlem og genudpegning af medlem til Komitéen for god Selskabsledelse

Erhvervsminister Simon Kollerup har udpeget Claus Wiinblad og genudpeget Laila Mortensen til Komitéen for god Selskabsledelse. Medlemmerne er udpeget for en to-årig periode efter indstilling fra komitéen.

Claus Wiinblad skal afløse Bo Foged, som har været medlem af komitéen siden januar 2021. Komitéens formand, Lars Søren Rasmussen, udtaler:

Jeg vil gerne takke Bo Foged for hans indsats i komitéen. Bo har med hans store erfaring inden for kapitalforvaltning som institutionel investor bidraget positivt til udviklingen af god selskabsledelse i Danmark. Vi glæder os til samarbejdet med Claus Wiinblad, som vil bidrage til komitéen med hans betydelige erfaring inden for samme område. Samtidig ser jeg frem til at forsætte det gode samarbejde med Laila Mortensen.

Komitéens medlemmer er nu:

 • Lars Søren Rasmussen (formand), udpeget november 2019
 • Agnete Raaschou-Nielsen (næstformand), udpeget november 2019
 • Rikke Schiøtt Petersen, udpeget november 2014
 • Laila Mortensen, udpeget juli 2016
 • Thomas Thune Andersen, udpeget november 2018
 • Kirsten Aaskov Mikkelsen, udpeget oktober 2019
 • Nikolaj Kosakewitsch, udpeget maj 2017
 • Claus V. Hemmingsen, udpeget april 2021
 • Jesper Brandgaard, udpeget november 2020
 • Marianne Rørslev Bock, udpeget januar 2022
 • Claus Wiinblad, udpeget september 2022