Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
21.10.2019

Nyt medlem udpeget til Komitéen for god Selskabsledelse

Erhvervsminister Simon Kollerup har udpeget et nyt medlem til Komitéen for god Selskabsledelse, medlemmet er udpeget for en to-årig periode efter indstilling fra komitéen.

Per Gunslev og Karen Frøsig udtræder fra komitéen, og erhvervsministeren har udpeget et nyt medlem – Kirsten Aaskov Mikkelsen.

 

Formand Lars Frederiksen er ligeså blevet genudpeget for tredje gang.

 

Komitéens medlemmer er nu:

Lars Frederiksen (formand) udpeget oktober 2013

Jens Due Olsen (næstformand) udpeget november 2014

Rikke Schiøtt Petersen udpeget november 2014

Laila Mortensen udpeget juli 2016

Kirsten Aaskov Mikkelsen udpeget oktober 2019

Thomas Thune Andersen udpeget november 2018

Nikolaj Kosakewitsch udpeget maj 2017

Lars Marcher udpeget april 2019

Eric Christian Pedersen udpeget januar 2017

 

Per Gunslev har været medlem af komitéen siden november 2013, og Karen Frøsig har været medlem siden november 2015. Formand Lars Frederiksen vil gerne takke begge for deres indsats for at fremme god selskabsledelse.

Kirsten Aaskov Mikkelsen vil bidrage komitéen med sin erfaring som rådgiver og revisor for børsnoterede selskaber.