Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
19.01.2021

Nyt medlem udpeget til Komitéen for god Selskabsledelse

Fungerende erhvervsminister Dan Jørgensen har udpeget et nyt medlem til Komitéen for god Selskabsledelse, medlemmet er udpeget for en to-årig periode efter indstilling fra komitéen.

Eric Christian Pedersen udtræder af komitéen, og Bo Foged er udpeget, som nyt medlem af komitéen.

Komitéens formand, Lars Frederiksen, udtaler:

Jeg vil gerne takke Eric Christian Pedersen for et godt samarbejde og for hans store indsats særligt i forbindelse med komitéens arbejde med aktivt ejerskab. Vi glæder os til samarbejdet med Bo Foged, som vil bidrage til komitéen med hans betydelige erfaring inden for kapitalforvaltning som institutionel investor.

Komitéens medlemmer er nu:

 • Lars Frederiksen (formand), udpeget oktober 2013
 • Lars Søren Rasmussen (næstformand), udpeget november 2019
 • Rikke Schiøtt Petersen, udpeget november 2014
 • Laila Mortensen, udpeget juli 2016
 • Nikolaj Kosakewitsch, udpeget maj 2017
 • Thomas Thune Andersen, udpeget november 2018
 • Kirsten Aaskov Mikkelsen, udpeget oktober 2019
 • Lars Marcher, udpeget april 2019
 • Agnete Raaschou-Nielsen, udpeget november 2019
 • Jesper Brandgaard, udpeget november 2020
 • Bo Foged, udpeget januar 2021