Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
06.04.2021

Nyt medlem udpeget til Komitéen for god Selskabsledelse

Erhvervsminister Simon Kollerup har udpeget et nyt medlem til Komitéen for god Selskabsledelse, medlemmet er udpeget for en to-årig periode efter indstilling fra komitéen.

Lars Marcher udtræder af komitéen, og Claus V. Hemmingsen er udpeget, som nyt medlem af komitéen.

Komitéens formand, Lars Frederiksen, udtaler:

Jeg vil gerne takke Lars Marcher for et godt samarbejde og for hans store indsats særligt i forbindelse med komitéens arbejde med opdateringen af Anbefalinger for god Selskabsledelse. Vi glæder os til samarbejdet med Claus V. Hemmingsen, som vil bidrage til komitéen med hans betydelige ledelseserfaring af børsnoterede selskaber.

Derudover er Nikolaj Kosakewitsch genudpeget af erhvervsministeren for en to-årig periode efter indstilling fra komitéen og på grundlag af en indstilling fra et reguleret marked.

Komitéens medlemmer er herefter:

 • Lars Frederiksen (formand), udpeget oktober 2013
 • Lars Søren Rasmussen (næstformand), udpeget november 2019
 • Rikke Schiøtt Petersen, udpeget november 2014
 • Laila Mortensen, udpeget juli 2016
 • Nikolaj Kosakewitsch, udpeget maj 2017
 • Thomas Thune Andersen, udpeget november 2018
 • Kirsten Aaskov Mikkelsen, udpeget oktober 2019
 • Agnete Raaschou-Nielsen, udpeget november 2019
 • Jesper Brandgaard, udpeget november 2020
 • Bo Foged, udpeget januar 2021
 • Claus V. Hemmingsen, udpeget april 2021