Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Her kan du finde svar på en række typiske spørgsmål om bestyrelsens opgaver og ansvar.

Spørgsmål

Hvad er forskellen mellem selskabets vedtægtsmæssige formål og selskabets purpose i anbefaling 2.1.1.?

SVAR:

Selskabets purpose omhandler selskabets overordnede sigte for langsigtet værdiskabelse, som selskabet leverer til sine aktionærer, øvrige interessenter og samfundet. Selskabets bestyrelse bør således også forholde sig til selskabets purpose for at understøtte selskabets vedtægtsmæssige formål. Selskabets vedtægtsmæssige formål følger af selskabsloven og beskriver den virksomhed, som selskabet skal udøve.

SPØRGSMÅL
 

Er det tilstrækkeligt for at følge anbefaling 2.1.2. og 2.1.4., at selskabet oplyser, at de relevante forhold drøftes jævnligt?

SVAR:

Nej, anbefalingen går på, at selskabet mindst én gang årligt tager stilling til de forhold, der skal indgå i bestyrelsens varetagelse af sine opgaver. Det fremgår ikke af udtrykket ”jævnligt”, om der tages stilling mindst én gang årligt.