Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Spørgsmål og svar til kapitel 2: Bestyrelsens opgaver og ansvar

Her kan du finde svar på en række typiske spørgsmål om bestyrelsens opgaver og ansvar.

Spørgsmål

Er det tilstrækkeligt for at følge anbefaling 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 og 2.1.5, at selskabet oplyser, at de relevante forhold drøftes jævnligt?

SVAR:

Nej, anbefalingen går på, at selskabet mindst én gang årligt tager stilling til de forhold, der skal indgå i bestyrelsens varetagelse af sine opgaver. Det fremgår ikke af udtrykket ”jævnligt”, om der tages stilling mindst én gang årligt.