Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Spørgsmål og svar til bestyrelsens opgaver og ansvar

Her kan du finde svar på en række typiske spørgsmål om bestyrelsens opgaver og ansvar.

Spørgsmål

Er det tilstrækkeligt for at følge anbefalingen, at der ift. anbefaling 2.1.1 oplyses, at man jævnligt tager stilling til de relevante spørgsmål?

SVAR:

Nej, anbefalingen går på at selskabet mindst én gang årligt tager stilling til de forhold, der skal indgå i bestyrelsens varetagelse af sine opgaver. Det fremgår ikke af udtrykket "jævnligt", om der tages stilling mindst én gang årligt.

spørgsmål

Er det tilstrækkeligt at oplyse om den kønsmæssige sammensætning af bestyrelsen, jf. anbefaling 2.1.6?

SVAR:

Nej, komitéens anbefaling vedrører mangfoldighed i bestyrelsen og ikke kun køn. Mangfoldighed omfatter både alder, international erfaring, køn, m.v. Bestyrelsen skal fastsætte et mål for den mangfoldighed, der skal være i bestyrelsen, ligesom den skal offentliggøre sit mål og opfyldelsen her.

Fastsættelse af et mål for mangfoldighed i bestyrelsen kan med fordel suppleres af handlingsplaner, der beskriver selskabets indsats for mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer, og som tilgodeser den fremtidige udvikling for selskabet.