Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Spørgsmål og svar til kapitel 1: Selskabets kommunikation og samspil med interessenter

Her kan du finde svar på en række typiske spørgsmål om selskabets kommunikation og samspil med interessenter.

Spørgsmål

Er det tilstrækkeligt for at følge anbefaling 1.1.1, at selskabet stiller information til rådighed på forskellige måder?

SVAR:

Nej, det er ikke tilstrækkeligt. For at følge anbefalingen skal der være en dialog mellem selskabet og aktionærerne, dvs. ikke blot information fra selskabet. Kommunikationen skal gå begge veje.

SPØRGSMÅL
 

Er det tilstrækkeligt, at der ift. anbefaling 1.1.2. oplyses, at man ikke anser det for nødvendigt, at selskabet formulerer sit forhold til interessenter som en politik?

SVAR:

Nej, forklaringen skal gå på, hvorfor man ikke anser det for nødvendigt i det pågældende selskab, og hvad selskabet har gjort i stedet.

Spørsmål

Hvorfor anbefales det i anbefaling 1.1.3, at der udarbejdes kvartalsrapporter, når der ikke længere er et krav herom i lovgivning eller i Nasdaq Copenhagen A/S’ udstederregler?

SVAR:

Anbefalingen er fastholdt ud fra en betragtning om, at regelmæssig information til markedet, herunder i form af kvartalsrapporter, er med til at skabe øget åbenhed og transparens i forhold til selskabets investorer og øvrige interessenter. Komitéen anser ikke offentliggørelse af periodemeddelelser som efterlevelse af anbefalingen.