Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Samspil med selskabets aktionærer, investorer og øvrige interessenter

Her kan du finde svar på en række typiske spørgsmål om selskabets aktionærer, investorer og øvrige interessenter.

Spørgsmål

Er det tilstrækkeligt for at følge anbefaling 1.1.1., at selskabet stiller information til rådighed på forskellige måder?

SVAR:

Nej, det er ikke tilstrækkeligt. For at følge anbefalingen skal der være en dialog mellem selskabet og aktionærer, investorer og øvrige interessenter, dvs. ikke blot information fra selskabet. Kommunikationen skal gå begge veje.

 

SPØRGSMÅL
 

Er det tilstrækkeligt, at der ift. anbefaling 1.1.2. oplyses, at man ikke anser det for nødvendigt, at selskabet formulerer sit forhold til interessenter som en politik?

SVAR:

Nej, forklaringen skal gå på, hvorfor man ikke anser det for nødvendigt i det pågældende selskab, og hvad selskabet har gjort i stedet.

 

Spørsmål

Hvorfor anbefales det i anbefaling 1.1.3., at der udarbejdes kvartalsrapporter, når der ikke længere er et krav herom i lovgivning eller i Nasdaq Copenhagen A/S’ regelsæt for udstedere?

SVAR:

Anbefalingen er fastholdt ud fra en betragtning om, at regelmæssig information til markedet, herunder i form af kvartalsrapporter, er med til at skabe øget åbenhed og transparens i forhold til selskabets aktionærer, investorer og øvrige interessenter. Komitéen anser ikke offentliggørelse af periodemeddelelser som efterlevelse af anbefalingen.

SPØRGSMÅL
 

Hvorfor anbefaler komitéen ikke, at selskabet skal tilslutte sig bestemte anerkendte nationale og internationale retningslinjer, standarder eller lignende initiativer?

SVAR:

Det er komitéens opfattelse, at selskaber er forskellige, og at det derfor bør være op til det enkelte selskab at beslutte, hvilke retningslinjer mv. det er relevant for det enkelte selskab at følge. Såfremt anbefalingen indeholdt henvisninger til bestemte retningslinjer mv., vil selskaberne kunne efterlades med indtrykket af, at visse retningslinjer skulle være mere væsentlige end andre.

SPØRGSMÅL
 

Er det et krav efter anbefaling 1.4.2., at selskabets skattepolitik indeholder oplysninger om, hvorledes selskabet forholder sig til skatteincitamenter, brug af skatteplanlægning, aktiviteter i skattely lande og betalt skat i de lande hvor selskabet opererer?

SVAR:

Nej, da de nævnte forhold alene er eksempler på, hvad selskabet kan finde relevant at oplyse om i selskabets skattepolitik.