Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Spørgsmål og svar til selskabets kommunikation og samspil med interessenter

Her kan du finde svar på en række typiske spørgsmål om selskabets kommunikation og samspil med interessenter.

Spørgsmål

Er det tilstrækkeligt for at følge anbefalingen, at der ift. anbefaling 1.1.1. oplyses, at man stiller information til rådighed på forskellige måder?

SVAR:

Nej, det er ikke tilstrækkeligt. For at følge anbefalingen skal der være en dialog mellem selskabet og aktionærerne, dvs. ikke blot information fra selskabet. Kommunikationen skal gå begge veje.

Spørsmål

Er det tilstrækkeligt, at der ift. anbefaling 1.1.2. oplyses, at man ikke anser det for nødvendigt, at selskabet formulerer sit forhold til interessenter som en politik?

SVAR:

Nej, forklaringen skal gå på, hvorfor man ikke anser det for nødvendigt i det pågældende selskab, og hvad selskabet har gjort i stedet.