Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
30.09.2016

Årsberetning fra Komitéen for god Selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse har i dag offentliggjort sin årsberetning for 2015/2016. 

Komitéen for god Selskabsledelse udgiver igen i år sin årsberetning, der dels indeholder en redegørelse for komitéens arbejde i det forgangne år, dels indeholder den årlige undersøgelse af selskabernes efterlevelse af Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Endelig indeholder årsberetningen oplysning om opgaver, som komitéen vil beskæftige sig med i 2016/2017.

Den årlige compliance undersøgelse

Komitéen for god Selskabsledelse gennemfører årligt en compliance undersøgelse, som viser, hvordan selskaberne arbejder med Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Komitéen har i år valgt at foretage compliance undersøgelsen på en anderledes måde end de tidligere år. Komitéen har således valgt at tage udgangspunkt i den gennemgang, som Nasdaq Copenhagen A/S laver af samtlige danske børsnoterede selskaber. Der er således tale om en gennemgang af 135 selskabers afrapportering om virksomhedsledelse. 

Lars Frederiksen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse, udtaler:

Det er komitéens opfattelse, at dette års compliance undersøgelse giver et mere retvisende billede af de børsnoterede selskabers arbejde med god selskabsledelse ved at afdække samtlige selskaber og ikke som tidligere, hvor kun en repræsentativ gruppe af selskaberne blev undersøgt. Komitéen kan positivt konstatere, at den overordnede efterlevelse af anbefalingerne er rigtig høj og meget tæt på 100 pct. Dog viser komitéens nærmere undersøgelse af en række temaer, at der på disse områder stadig er plads til forbedring. Dette gælder særligt i forhold til transparens om bestyrelsesevaluering og mere detaljerede beskrivelser om komponenter i forbindelse med variabel aflønning af ledelsen.

Kontakt:

Lars Frederiksen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse, tlf. 20 10 28 23