Nyhed

Årsberetning fra Komitéen for god Selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse har offentliggjort årsberetningen for 2021-2022.

  • 13. oktober 2022
  • Nyt fra Komitéen for god Selskabsledelse på corporategovernance.dk

Komitéen for god Selskabsledelse har den 13. oktober 2022 offentliggjort sin årsberetning for 2021-2022. Årsberetningen vedrører perioden 1. juli 2021 – 30. juni 2022 og omhandler komitéens arbejde med god selskabsledelse i perioden.

Årsberetningen indeholder den sædvanlige compliance-undersøgelse af børsnoterede selskabers efterlevelse af Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Ligesom i de foregående år, har komitéen taget udgangspunkt i den gennemgang, som komitéen og Nasdaq Copenhagen A/S hvert år laver af samtlige danske børsnoterede selskabers efterlevelse af anbefalingerne. Derudover har komitéen foretaget en undersøgelse af selskabernes afrapportering vedrørende ledelsesevaluering og samfundsansvar.

Lars Rasmussen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse, udtaler:

Den overordnede efterlevelse af Anbefalinger for god Selskabsledelse er fortsat rigtig høj for danske børsnoterede selskaber. Efterlevelsen af anbefalingerne har været meget høj i en længere årrække, men komitéen vil fortsat have fokus på de anbefalinger, hvor der er plads til forbedringer. Det gælder for eksempel i forhold til anbefalingerne vedrørende ledelsesevaluering, som blev udvidet i forbindelse med de reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse fra 2020.

Komitéen har derudover fortsat fokus på selskabernes samfundsansvar, og følger selskabernes efterlevelse. På baggrund heraf vil komitéen vurdere, om der er behov for yderligere anbefalinger eller justeringer af anbefalingerne på området.

I lighed med tidligere år har komitéen valgt fokusområder, hvor der igen i år er fokus på selskabernes ledelsesevalueringer og samfundsansvar.

Endelig indeholder komitéens årsberetning oplysninger om aktiviteter, som komitéen har beskæftiget sig med i det foregående år, samt opgaver komitéen vil foretage sig i det kommende år.