Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
05.09.2018

Årsberetning fra Komitéen for god Selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse har offentliggjort årsberetningen for 2017/2018.

Komitéen for god Selskabsledelse har den 5. september 2018 offentliggjort sin årsberetning for 2017/2018. Årsberetningen vedrører perioden fra 1. juli 2017 – 30. juni 2018 og omhandler Komitéens arbejde med god Selskabsledelse og aktivt Ejerskab i denne periode.

Årsberetningen indeholder en compliance-undersøgelse vedrørende de børsnoterede selskabers efterlevelse af Anbefalinger for god Selskabsledelse og for første gang en undersøgelse af investorernes efterlevelse af Anbefalingerne for aktivt Ejerskab, som blev offentliggjort i november 2016. Endvidere indeholder årsberetningen oplysning om opgaver, som Komitéen vil beskæftige sig med det kommende år.

Den årlige compliance-undersøgelse

Komitéen har som i de foregående år taget udgangspunkt i den gennemgang, som Nasdaq Copenhagen A/S laver af samtlige danske børsnoterede selskaber. Derudover har Komitéen foretaget en undersøgelse af selskabernes afrapportering vedrørende ledelsesaflønning og bestyrelsesevaluering. Selskabernes rapportering er sket i henhold til Anbefalingerne for god Selskabsledelse fra 2013, idet de opdaterede anbefalinger først træder i kraft for regnskabsår, der starter 1. januar 2018 eller senere.
Undersøgelsen af de institutionelle investorers efterlevelse af Anbefalingerne for aktivt Ejerskab har taget udgangspunkt i den liste med 34 selskaber, som positivt har tilkendegivet overfor Komitéen at de vil forholde sig til Anbefalingerne for aktivt Ejerskab.

Lars Frederiksen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse, udtaler:

Efterlevelsen af Anbefalingerne for god Selskabsledelse er fortsat rigtig høj, idet den er næsten 100 pct. Efterlevelsesprocenten har været høj i en længere årrække, hvilket er positivt, men dog ikke efter Komitéens opfattelse et mål i sig selv.

Komitéen ser det som sin opgave hele tiden at følge udviklingen og trends inden for god selskabsledelse såvel nationalt som internationalt. Opdateringen i november 2017 af Anbefalingerne for god Selskabsledelse fra 2013 blev således foretaget i lyset af udviklingen, og det er Komitéens oplevelse, at opdateringen er blevet vel modtaget.

Arbejdet med fornyelser vil fortsætte i de kommende år, og Komitéen vil således opdatere anbefalingerne, når der er et behov. Komitéen vil blandt andet inddrage selskabernes erfaringer fra implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet, der indeholder bestemmelser om vederlagspolitik og vederlagsrapport, og som skal være implementeret i dansk ret i juni 2019.

Anbefalingerne for aktivt Ejerskab er kommet godt fra start med 34 tilmeldte investorer, der har givet begrundede tilbagemeldinger. Komitéen vil i det kommende år arbejde med at udbygge kendskabet til Anbefalingerne for aktivt Ejerskab.

Læs årsberetningen

 

Kontakt
Lars Frederiksen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse, tlf. 20 10 28 23.