Nyhed

Fælles brev om direktiv om Corporate Sustainablity Due Diligence

Komitéen for god Selskabsledelse og Komitéen for god Fondsledelse har i fællesskab med en række medunderskrivere den 2. september 2022 sendt et brev vedrørende direktiv om Corporate Sustainablity Due Diligence.

  • 22. september 2022
  • Nyt fra Komitéen for god Selskabsledelse på corporategovernance.dk

Europa-Kommissionen har den 23. februar 2022 offentliggjort udkast til direktiv om Corporate Sustainability Due Diligence (tidligere ”Sustainable Corporate Governance”). Komitéen for god Selskabsledelse og de øvrige medunderskrivere støtter Europa-Kommissionens ambitioner om en grøn og bæredygtig omstilling, men den påtænkte regulering af selskabsretten og selskabsledelsesreglerne har været genstand for bekymring.

Komitéerne har derfor udarbejdet vedlagte brev, hvor der redegøres for de væsentligste bekymringer omkring forslaget med det formål at gøre opmærksom på udfordringerne i de videre forhandlinger af direktivet. Hovedbudskabet i brevet er, at der bl.a. af retssikkerhedsmæssige årsager skal sikres håndterbare krav for virksomhederne, ligesom en generel regulering af selskabsledelse bør udgå.

Det fælles brev er sendt til Lucie Slavíková, som er formand for rådsarbejdsgruppen, repræsentanter fra det kommende svenske formandskab i Rådet, Lara Wolters, Axel Voss m.fl., som er Europa-Parlamentets rapporteurs, samt kommissærer Věra Jourová, Didier Reynders, Thierry Breton.