Nyhed

Rapportering efter de reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse

De børsnoterede selskaber skal for første gang rapportere efter de reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse fra december 2020

  • 12. januar 2022
  • Nyt fra Komitéen for god Selskabsledelse på corporategovernance.dk

De reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse fra december 2020 trådte i kraft for regnskabsår, der begyndte den 1. januar 2021 eller senere. Det betyder, at de børsnoterede selskaber skal forholde sig til anbefalingerne første gang i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2021.

Formanden for Komitéen for god Selskabsledelse, Lars Søren Rasmussen, siger:

Selskaberne har nu haft et år til at indrette sig efter de nye anbefalinger, og jeg forventer, at mange af selskaberne allerede har tilpasset sig og efterlever anbefalingerne. Komitéen følger udviklingen tæt, og vil igen i næste års årsberetning undersøge selskabernes efterlevelse af anbefalingerne om ledelsesevaluering, samfundsansvar og selskabets purpose. 

Der er desuden foretaget en mindre opdatering af komitéens rapporteringsskema nederst i afsnittet om ”følg-eller-forklar”, hvor der er genindsat følgende afsnit fra det tidligere rapporteringsskema: ”Komitéen har konstateret, at mange selskaber vælger at give supplerende oplysninger, også hvor selskabet konkret følger en anbefaling. Komitéen vil opfordre selskaberne til at give supplerende oplysninger, hvor det øger transparensen.”

Komitéen mener fortsat, at det vil øge transparensen, hvis selskaber giver supplerende forklaringer, selvom de følger anbefalingerne.